รายงานสรุปเครือข่ายเกษตรอินทรีย์

ลำดับ อำเภอ จำนวนกลุ่ม จำนวนสมาชิก พื้นที่ทำเกษตรอินทรีย์ (ไร่)
1เมืองสุรินทร์ 62 151 998
2ชุมพลบุรี 18 317 3770.6999999999994
3ท่าตูม 14 359 4039.6000000000013
4จอมพระ 23 335 22525.4
5ปราสาท 9 61 533.3000000000001
6กาบเชิง 4 124 345
7รัตนบุรี 1 57 124
8สนม 9 204 1841
9ศีขรภูมิ 2 20 389
10สังขะ 3 45 186
11ลำดวน 2 21 242
12สำโรงทาบ 3 87 529.2
13บัวเชด 8 53 250
14พนมดงรัก 31 34 254
15ศรีณรงค์ 4 35 384.5
16เขวาสินรินทร์ 0 1 830
17โนนนารายณ์ 1 11 33.2
195192140181.89999999999